Meteen naar de inhoud
Home » Blog » Alles over Google Attribution

Alles over Google Attribution

  google attribution

  Dave Westdijk
  Online Marketeer

  Heb jij een specifieke vraag over dit onderwerp?


  Google Attribution

  Afgelopen maand, 23 Mei 2017, heeft het Google Marketing Next evenement plaats gevonden. Tijdens dit jaarlijkse evenement is een nieuwe tool door Bill Kee aangekondigd. Deze nieuwe tool heet Google Attribution en is in het leven geroepen om marketeers te helpen.

  Lees in dit blog hoe Google Attribution marketeers moet gaan helpen. Daarnaast wordt de aankondiging nog even samengevat en besproken hoe de wereld eruitziet zonder Google Attribution, om vervolgens te kijken wat deze nieuwe tool voor gevolgen heeft op de toekomst.

  Is Google Attribution iets dat interessant kan zijn voor uw bedrijf? Na het lezen van dit artikel kan je beter een mening vormen.

  Maar eerst, wat is er precies aangekondigd?

  Google Attribution aankondiging

  Daar kwam hij het podium opgelopen onder applaus van het publiek, Bill Kee, de Group product manager Attribution. Het was aan hem om Google Attribution aan te kondigen.

  Hij deed dat door de vraag te stellen die vele marketeers zich stellen, “werkt mijn marketing?”. Door de ontwikkelingen in de technologie is het namelijk soms lastig te meten wat het effect is van advertenties.

  Bill stelt dat het lastig is om te meten welk van de vele interacties met een persoon uiteindelijk leidt tot een conversie. Dit is ook zeker het geval als iemand een advertentie ziet op een mobiel apparaat en vervolgens op een desktop het product koopt.

  Toch zijn er veel bedrijven die adverteren op Google en graag willen weten waar een conversie vandaan komt. Om dit probleem op te lossen is Google Attribution in het leven geroepen.

  Wat is Google Attribution?

  Google attribution is een tool om de marketing inspanningen te meten over verschillende kanalen en apparaten. Hiervoor wordt data van Google analytics, Google Adwords, en Google DoubleClick gebruikt om deze inspanningen in kaart te brengen.

  Het moet er volgens Bill voor zorgen dat het in één enkele weergaven duidelijk is welk pad wordt bewandeld om tot een aankoop te komen.

  Dit zorgt er dus voor dat er gemeten kan worden waar een conversie precies vandaan komt. Daardoor kan gezien worden wat de interactie is van klanten met je bedrijf.

  Want veel potentiële klanten worden niet direct omgezet in een conversie de eerste keer dat zij op de website komen. Nu kan gemeten worden wie terug komt op de website, door middel van welk apparaat en door middel van welke advertenties.

  Hierdoor is er nog meer bekent onder marketeers wat wel en niet werkt. Het kan dus zo zijn dat een advertentie waarvan je denkt dat deze niet goed converteert, toch belangrijk is in het uiteindelijke pad tot aankoop.

  Hoe werkt Google Attribution?

  Om gebruik te maken van Google Attribution is het nodig om alle data samen te brengen. Dit houdt in dat Google Analytics, Google AdWords, en Google DoubleClick verenigd moeten worden. Het is verder niet nodig om html tags toe te voegen aan de website, alle informatie wordt dus uit al bestaande data gehaald.

  Door middel van data-driven attribution kan bepaald worden wat de waarde is van elk advertentie in het pad tot aankoop. De data-driven attribution gebruikt de conversie data van de andere tools, om te bepalen hoeveel elk van de advertentie waard is.

  Door het bepalen wat elke advertentie waard is, kan op accurate wijze beslist worden of het waard is om in een advertentie te blijven investeren. Een advertentie waarvan je dacht dat deze niet goed converteert kan dus, zoals eerder gezegd, belangrijk zijn in het hele pad tot aankoop.

  Daarom zou het onverstandig zijn om deze advertentie te stoppen alleen omdat het in eerste instantie lijkt alsof het niet veel oplevert.

  Een voorbeeld hiervan is als volgt, een display advertentie lijkt niet direct veel conversies op te leveren in het oude systeem. In het nieuwe systeem zie je vervolgens dat mensen die op de display advertentie hebben geklikt, niet gelijk iets hebben gekocht maar wel hebben rondgekeken.

  Uiteindelijk zoeken mensen op uw bedrijf dankzij die display advertentie. Daar klikken zij op de zoekadvertentie en kopen het product. In het nieuwe systeem krijgt de display advertentie ook waardering voor de verkoop.

  Het opzetten van Google Attribution zal met een paar klikken geregeld zijn. Op dit moment is deze tool nog in ontwikkeling maar het zal naar alle waarschijnlijkheid dit jaar verschijnen voor het publiek. Deze tool zal gratis aangeboden worden.

  Hoe wordt momenteel een waarde aan een advertentie gegeven?

  Op dit moment wordt voornamelijk gekeken naar de laatste interactie (last click attribution). Dit houdt in dat aan de hand van de laatste keer dat een klant naar de website kwam en omgezet werd in een conversie, wordt bepaald naar welke advertentie de krediet gaat.

  Terwijl in werkelijkheid veel klanten een website een aantal keer bezoeken voordat zij iets kopen. Daarom is het lastig te bepalen waar een conversie precies vandaan komt. Last click attribution heeft daarom een groot nadeel.

  Daarnaast zijn er nog vele attributiemodellen, zoals de eerste interactie of laatste adwords klik. Om alle attributiemodellen te bekijken raad ik aan de Google support site te bezoeken.

  Hoe gaat Google Attribution jou helpen in de toekomst

  Zoals al eerder is gezegd gaat Google Attribution je helpen het gehele pad tot aankoop in beeld te brengen. Het zorgt ervoor dat je effectiever geld uitgeeft aan advertenties, omdat het beter zichtbaar is welke advertenties het waard zijn te behouden en welke niet.

  Dus Google Attribution klinkt goed, toch?

  Toch is het waarschijnlijk niet een perfecte tool. Het werkt waarschijnlijk niet buiten advertentie netwerken van Google om.

  Er zijn advertenties die niet mee genomen worden in het aankoopproces. Daarom zal er nog steeds niet voor 100% bepaald kunnen worden waar conversies precies vandaan komen.

  Conclusie

  Google Attribution gaat zorgen voor een betere inzicht in het aankoopproces. Toch zal het niet helemaal duidelijk zijn wat het gehele proces is omdat niet alle advertenties meegenomen worden.

  Toch is Google Attribution een hele verbetering voor wat er momenteel beschikbaar is. De attributiemodellen zijn niet goed genoeg om een goede inzicht te krijgen in het aankoopproces.

  Door Google Adwords, Google Analytics, en DoubleClick te combineren wordt alle nodige data verzameld om een beter beeld te krijgen.

  Deze nieuwe tool zal gratis aangeboden worden. Momenteel is deze nieuwe tool nog niet beschikbaar, maar zal later dit jaar verder uitgerold worden.